ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์
  • ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • เวลา   น.
ตรวจสอบบุคลากรเข้าใช้ระบบ