ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์
  • ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วัน อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  • เวลา   น.
ลงทะเบียนฝึกอบรมหัวข้อ อบรมการใช้งานเครื่องมือการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา

รายละเอียดหัวข้ออบรม

หมดเวลารับลงทะเบียนแล้ว

 

หัวข้ออบรม : อบรมการใช้งานเครื่องมือการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
หน่วยงานที่จัด :
สถานที่จัดอบรม : (ลิ้งค์เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Teams) https://bit.ly/3s9BeAp
ประเภทที่มาของผู้เข้าอบรม : บุคคลภายใน : นักศึกษา
ช่วงวัน - เวลา อบรม : 19 สิงหาคม 2564 13:00 น. ถึง 19 สิงหาคม 2564 16:30 น.
ช่วงวัน - เวลา ลงทะเบียน : 6 สิงหาคม 2564 08:00 น. ถึง 19 สิงหาคม 2564 18:00 น.
ค่าลงทะเบียน : ฟรี
หมายเหตุ : (ลิ้งค์วีดิโอบันทึกการอบรม) https://drive.google.com/drive/folders/1cAi8woAAh4vA-Fo1gWxbI_3CpLaTq3dw?usp=sharing
ผู้ติดต่อประสานงาน : นายอัครเดช คิดการงาน
จำนวนที่รับ : นักศึกษา คน
ลงทะเบียนไปแล้ว : 103 คนสามารถลงทะเบียนได้อีก 197 คน

นักศึกษา

ลงทะเบียน 103 คน